Dansk Vandrelaug Kilde: Billeder & tekst Dansk Vandrelaug

   . . . Et skridt foran                                                                               

At vandre er vejen til
naturglæde, fællesskab
og sundhed
Er vandring noget for dig? Her
tænker vi ikke på den lille tur til
supermarkedet, nej, på vandreture,
hvor du får oplevelser, i naturen
eller i byerne, frisk luft og røde kin-
der, en hyggelig sludder med andre
og motion i lange baner.

Et tilbud til alle
Vandreture er Dansk Vandrelaugs
hovedaktivitet. Ruten er planlagt
og afprøvet på forhånd af turlede-
ren, som vil fortælle om ruten og
det landskab, vi går gennem. Du
behøver ikke bekymre dig om at
finde vej. Du kan koncentrere dig
om motionen og samværet.

En mangfoldighed af ture
Er du nybegynder, skal du ikke
bekymre dig, om du kan klare ture-
ne. Vi har ture af mange forskel-
lige længder. Start med de korte.
Efterhånden vil du kunne klare de
længere, og der er altid pauser
undervejs.

Længere vandreture i udlandet og
weekendture i Danmark og Sverige
er også på programmet. De giver

mulighed for at lære et område rig-
tig godt at kende, og fællesskabet
stortrives. Overnatningerne er som
regel i hytte eller på vandrerhjem.

Det rent praktiske....
På éndagsture sørger du selv for
transporten til og fra start- og slut-
sted. På weekend- og flerdages
ture er der ofte fællestransport for
at holde prisen nede.

Vejret er ingen hindring for at van-
dre med DVL. Vi tager af sted i al
slags vejr - på alle årstider. Et par
solide sko eller støvler er et must,
og husk uden mad og drikke....

Har du støvlerne ....
             .....har vi stierne
Dansk Vandrelaug blander sig i
friluftsdebatten for at være med til
at bevare naturen og sikre vores
adgang til den. Vi er repræsenteret
i Friluftsrådets bestyrelse og del-
tager aktivt i amternes arbejde på
friluftsområdet.

Vi arbejder for at bevare gamle og

oprette nye vandreruter. Et eksem-
pel herpå er fjernvandrevejene
gennem Danmark som et led i
vores europæiske samarbejde på
stiområdet.

Som medlem får du

 • Medlemsbladet "fritidsliv" med
  oplysning om ture, rejser og
  andre aktiviteter.
 • Længere vandreture i ind- og
  udland
 • Tilbud om kurser over hele
  landet
 • Mulighed for at være aktiv i
  foreningsarbejdet
 • Inspiration og information om
  DVL i butikken
 • Mulighed for at leje vores som-
  merhuse til favorable priser