Medbring drikke og lidt at spise til pauser.
Husk praktisk påklædning/fodtøj, da turene gennemføres uanset vejret.
Har du spørgsmål eller er du i tvivl om mødested/andet så kontakt turlederen.

         

         

 
 Vandreture 2018

Søndag d. 7. januar kl. 13.00
Nytårstur i Blemmelyng- og til kaffe hos Slau.
Blemme betyder den bulede mark, og det er hvad vi skal se på vor nytårsvandring i Blemmelyng skoven
på Paradislinjen, hvor vi ser pottekulerne samt besøger Slau stene og Kællingehøjen, hvor vi finder den
trekantede granit sten, som markerer de gl. sognegrænser Rønne, Knudsker og Nylarsker.
Tur: ca. 6,5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Åkirkebyvej (efter Robbedalevejen), 3700 Rønne.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Torsdag d. 18. januar kl. 19.00
Laugsaften.
Vi mødes på Rønne Bibliotek til en hyggelig medlemsaften, hvor vi fortæller hinanden om vore oplevelser,
men vi har også inviteret en spændende foredragsholder. Foreningen byder på kaffe og kage.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Biblioteket, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: v/ Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 28. januar kl. 13.00
Østerlars Plantage.
Vi går fra P-pladsen v/ Borgedalshus gennem Østerlars Plantage, hvor vi passerer Pladseløkken
til Stangevej går derefter forbi Lehnsgård og ud til Sigtevej, hvor vi så passerer Sigtedals Teglværk
og vi fortsætter tilbage til udgangspunktet og de ventende biler.
Tur: ca. 7,5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen v/Borgedalshus på Sigtevej 14, 3760 Gudhjem.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 11. februar kl. 13.00
Fastelavnsturen går til Kirkemøllen i Pedersker.
Vi går en fastelavnstur i vinterskoven og ta`r et kig på Kirkemøllen og det gamle pakhus og motorhus.
Vi kommer forbi en rundbygning i skoven, som er en seværdighed i sig selv og går videre ned mod
stranden. Turen slutter hos vinbonden Jesper på hans vingård, Gadegård, hvor vi får dejlige
fastelavnsboller og varm chokolade og en kop kaffe.
Kom som du er, men turlederne finder du med gule veste og røde næser.
Tilmelding senest d. 8. februar til Grethe 56955341
Pris: 50,-/80,- (medl./ikke medl.)
Tur: ca. 3-4 km.
Mødested: P-pladsen v/Pedersker Kirke på Sdr. Landevej 63, 3720 Åkirkeby.
Turledere: Erik Bakke, 2966 5553 el. 5644 2332 og Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 25. februar kl. 10.00
Feldspatbruddene i Vestermarie Plantage.
Turen går omkring de 3 feldspatsøer, som er resultatet af et ganske kort industrieventyr i 1870èrne.
To af søerne er godt gemt inde i skovtykningen, så vi kommer til at gå udenfor sti og vej.
Tur: ca. 2½ time.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Den gamle Planteskole, Ørningevej 1A, 3700 Rønne.
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Søndag d. 11. marts kl. 13.00
Hundsemyre.
Turen starter i sommerhusområdet på Balka, og vi går over Sdr. Landevej til Hundsemyre,
hvor vi ser på en af de store tørvegrave fra krigens tid. Der skal nok regnes med en fugtig undergrund,
så støvler anbefales kraftigt.
Tur: ca. 2½-3 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Frederiksvej, Balka, 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 5649 3125 el. 4218 5813

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.00
Planlægningsmøde på Biblioteket.
Det er tid at planlægge sidste halvdel af vore vandreture inkl. maritime ture, så vi efterlyser gode ideer
og interesserede turledere, som kan/vil hjælpe os med planlægningen. Det vil glæde os,
hvis du/I melder jer til en tur, I brænder for. Vi hjælper dig/jer gerne med at komme i gang.
Tag selv kaffe/te med, vi bager.
Mødested: Biblioteket, Pingels allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: v/ Henning, Grethe, Leif, Erik og Kirsten 5131 1207

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00
Generalforsamling på Biblioteket.
Vi afholder generalforsamling på Biblioteket for medlemmer iflg. vore vedtægter og hvor foreningen
er vært ved lidt at spise og kaffe, og måske vi viser billeder fra en privat rejse eller vi synger en sang?
Tilmelding senest d. 15. marts til Kirsten på tlf. 5131 1207 eller mail: klh123@city.dk
Mødested: Biblioteket, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.
Bestyrelsen: v/ Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

.

Palmesøndag d. 25. marts kl. 13.00
Det maritime Hasle.
Som led i årets temature: Maritime Vandringer 2018, går vi en tur på Hasle havn og oplever de nye tiltag,
der er foregået de senere år. Vi ser strandlagunen med cafe og kanaler samt flydebro med udspring og
bade- og saunafaciliteter. Tilbageturen gennem bymidten til udgangspunktet. Kaffepause på turen.
Tur: ca. 5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Hasle Røgeri, Sdr. Bæk 20, 3790 Hasle.
Turleder: Erik Bakke, 2966 5553

Søndag d. 8. april kl. 13.00
Det maritime Tejn.
Turen starter på Tejn havn, hvor man tydeligt kan se forskellen på, hvad der er sket med fiskeriet de senere
år. Vi går derefter langs med stranden til Sandkås og retur ad cykelstien forbi hoteller og pensionater.
Tur: ca. 5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Østvej v/sejlklubben på Tejn havn, 3770 Allinge.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 22. april kl. 13.00
Maritim vandretur fra Bølshavn – Randkløve skår.
Turen går langs kyststien forbi havnen i Bølshavn og videre til Ypnasted. Vi nyder den smukke natur
langs kysten og går forbi Haralds havn og videre til Randkløveskåret. Tilbageturen går ad cykelstien.
Tur: ca. 9 km.(3 timer).
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen Udmarken/Skansen i Bølshavn, 3740 Svaneke.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Søndag d. 6. maj kl. 13.00
Ny Sverige – Hagemyr.
Så er det forårstur på Skovens Dag i hjertet af det gamle ”ny Sverige”, hvor svenske indvandrere bosatte
sig i 1870èrne. Få en smule af historien. Vi vandrer videre til det nye oversvømmede område Hagemyr.
Vi holder kaffe-pause i en skøn skovlysning, hvor en grus forkastning fra istiden har dannet en høj.
Tur: ca. 4.5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Christian d. X`s vej (ca. 500 m fra Segenvej), 3720 Åkirkeby.
Turleder: Peter Hansen, 5649 3125 el. 4218 5813

Søndag d. 20. maj kl. 13.00
Ad Stenhuggerstien ud til Sæne havn.
Prøv en bjergvandring, hvor ruten er angivet, men anlægsarbejdet ikke nødvendigvis er udført endnu.
Vi hjælper hinanden, hvor terrænet er vanskeligt. Vandrestok anbefales. Præmien er flotte udsigter
samt indsigt i granitbrydning af den røde hammergranit og Sæne havn som udskibningshavn.
Hør om Gunhild Pedersens far og hør om A/S Vald. Handberg. Vi nyder et par ”brosten” og går bekvemt
tilbage langs Langelinie, mens vi undersøger, hvordan den lokale sten indgår i bygningsværker.
Tur: ca. 3 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Sandlinien v/Sandvig Camping, 3770 Allinge.
Turleder: Birgitte Borgen Marcussen, 2964 5133

Søndag d. 3. juni kl. 10.00
Den kunstige sø i Rø plantage.
I Sdr. Borgedal forvandledes for 50 år siden et lille rislende vandfald til en stor sø. Søen skulle blot være
midlertidig for at lagre stormfældet træ, men Borgedals-søen er der endnu.
Turen rundt om søen byder på terræn med vand, trapper, klipper og ret højt græs.
Tur: ca. 2½ time.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Sigtevej (overfor Borgedalssøen), 3760 Gudhjem.
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Torsdag d. 7. juni kl. 19.00
Kort aftentur Graneli Rhododendronhave.
Vi besøger Graneli, som er et landbrug, oprettet i Aaker Højlyng af H.C. Kofoed, som ryddede lyng
og sten, drænede, merglede og byggede i årene 1863-1923 stedet til et mønsterbrug, hvor især
haven i dag er et mindre udflugtssted med masser af skønne rhododendron., som vi skal nyde synet af.
Tur: ca. 2 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Graneli, Ølenevej 33, 3720 Åkirkeby
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 17. juni kl. 12.00
Maritim sommertur på Nexø havn.
Turen starter med at vi spiser vor medbragte sommerfrokost på cirkuspladsen på Sdr. Hammer
og derefter går vi afsted kl. 13.00 til Østre Flak og ser på påfyldningsområdet omkring den nye
og gamle havn med bygninger, industri m.m.
Tur: ca. 4 timer.
Mødested: Sdr. Hammer, (Cirkuspladsen) 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 5649 3125 el. 4218 5813

Torsdag d. 28. juni kl. 19.00
Maritim aftentur til Skelbro og Risebækken.
Lige ved p-pladsen ligger et lille nedlagt kalkbrud af Komstadkalk. Det er geologernes paradis,
for lige netop denne type kalk, som kan dateres ca. 475 mio. år tilbage, findes kun sjældent.
Her findes forsteninger af blæksprutter og trilobitter. Kalken har også været brugt til bygning af
Hammershus, Åkirke samt Nylars Rundkirke. Turen langs bækken ned til stranden, hvor vi går et
stykke og finder et flot vandfald på ca. 2,5 m, er et meget idyllisk sted,
hvor vi skal nyde vor aftenkaffe. Terrænet kan virke lidt voldsomt.
Tur: ca. 2 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen v/ 14 km stenen på Søndre Landevej 104, 3720 Åkirkeby.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Flere gode og spændende ture er på vej.